TRAFIKMEDDELANDE – Nagu Norra förbindelsefartygstrafk
Från 10.12 tills issituationen lättar, segling m/s Merituuli på Nauvoo norra rutt som ersättningsfartyg.

Höst-vintertabell 30.8.2021-15.5.2022

LIIKENNETIEDOTE – Nauvo Pohjoinen
Alkaen 10.12 ja kunnes jäätilanne helpottuu liikenne m/s Merituuli Nauvoon pohjosen reittija kelirikkoaluksena, .
Syksy-talviaikataulu 30.8.2021-15.5.2022