LIIKENNETIEDOTE – Nauvo Pohjoinen
Nauvon pohjoisella reitillä liikennöivä ms Kokkomaa aluksella on teknisiä ongelmia. Reittiä liikennöi vara-aluksena ms Merituuli

TRAFIKMEDDELANDE – Nagu Norra förbindelsefartygstrafk
Fartyget Kokkomaa som trafikerar Nauvos norra rutt har tekniska problem. Rutten trafikeras som reservfartyg av Ms. Merituuli