TRAFIKMEDDELANDE – Nagu Norra förbindelsefartygstrafk
LIIKENNETIEDOTE – Nauvo Pohjoinen
Maanantaina ja tiistai-iltapäivisin klo 13.45 lähtö. Saapumis- ja lähtöaikojen viivästyminen jopa 20 minuuttia saarien kausiluonteisten rakennustöiden ja materiaalien kuljetuksen vuoksi. Avgång måndag och tisdag eftermiddag kl 13.45. Fördröjningar i ankomst- och avgångstider på upp till 20 minuter på grund av säsongsbetonade byggnadsarbeten och material transport på öarna